XI-та Национална среща
на експертите по програми и проекти от общините

За събитието

От 13 до 15 ноември 2019 г. в гр. София, за единадесета поредна година ще се проведе Националната среща на експертите по програми и проекти от общините.

Събитието има за цел да подкрепи общините в предизвикателствата по подготовката, управлението и изпълнението на проекти, съфинансирани от фондовете на ЕС. През годините то доказа своята полза като платформа за засилване на партньорството и единодействието на общинските „евроексперти“ с управляващите и контролните органи по усвояването на евросредствата. Срещата се утвърди като място за диалог между съмишленици в общата им цел да бъдат преодолени затрудненията, минимизирани грешките, намалена административната тежест и ускорено договарянето и изпълнението на общинските проекти.

За участие в Срещата каним ресорни заместник-кметове, директор дирекции, началник-отдели и общински експерти, ангажирани с планирането, подготовката, управлението и изпълнението на общинските проекти.

Покани за участие са изпратени до ръководителите на УО на ОПРР, ОПОС, ОПРЧР, ПРСР, ПМДР, ОП „Храни“, ОПИК, Програмите за териториално сътрудничество и експерти от техните екипи; ДФ „Земеделие“; ЦКЗ към Администрацията на Министерски съвет; генерални дирекции AGRI; REGIO и EMPL към ЕК; Фонд мениджър на финансови инструменти в България и двата фонд посредници за градско развитие; ФМ на ЕИП и Норвежки финансов механизъм; дирекция „Държавни помощи и реален сектор“, МФ, ИА „ОСЕС“ и други институции с отношение към управлението на средствата от ЕС.

 • Акценти в програмата на Срещата:
 • Подготовката на програмен период 2021-2027;
 • Подходи за интегрирано и устойчиво териториално развитие;
 • Напредък в изпълнението общинските проекти и на програмите за настоящия програмен период;
 • Проекти на НСОРБ в подкрепа на общините;
 • Възможности за алтернативно финансиране на общински проекти и добри практики;
 • Прилагане режима на държавни помощи при изпълнението на общински проекти;
 • Уеднаквяване на практиките при налагането, контрола и оспорването на финансовите корекции.

На 13 ноември (сряда), от 10.00 до 12.30 ч. ще се проведе и Работна среща на представителите на НСОРБ в Тематичните работни групи по подготовката на програмите с европейско финансиране за периода 2021-2027.

 

Генерален спонсор:  „Пайплайф България” ЕООД

Програма
Регистрация Възможности за партньорство
Партньори на събитието
Календар на събитията

ноември 2019

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
  Национална среща на евроекспертите от общините - ден 1/3
 • 14
  Национална среща на евроекспертите от общините - ден 2/3
 • 15
  Национална среща на евроекспертите от общините - ден 3/3
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
  Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините - ден 1/2
 • 21
  Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините - ден 2/2
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
  Актуални промени в нормативната уредба за държавната служба - ден 1/2
 • 29
  Актуални промени в нормативната уредба за държавната служба - ден 2/2
 • 30
 • 1