Национална среща
на експертите по програми и проекти от общините

За събитието

От 5 до 7 декември 2022 г. за дванадесета година НСОРБ и неговото търговско дружество „НСОРБ-Актив“ организират Националната среща на експертите по програми и проекти от общините.

След тригодишно прекъсване общинските „евроексперти“ отново ще имат възможност заедно с представители на Управляващите органи и на другите институции с ангажименти и отговорности по управлението на средствата от фондовете на ЕС да дискутират актуални теми и въпроси, да споделят идеи и предложения за подобряване процеса на подготовка, изпълнение, управление и отчитане на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС.

Форумът ще се проведе в гр. София, хотел „Маринела“.

За участие в Срещата каним ресорни заместник-кметове, директор дирекции, началник-отдели и общински експерти, ангажирани с планирането, подготовката, управлението и изпълнението на общинските проекти, както и кметове, при проявен професионален интерес.

Основни акценти предвидени в програмата на Срещата:

 • Национална нормативната уредба за програмен период 2021-2027.
 • Прилагане на интегрираните териториални подходи – интегрирано градско, териториално и трансгранично развитие, ВОМР. Дейности и функции на териториалните органи.
 • Приключване на програмен период 2014-2020 и напредък по отделните програмите за програмен период 2021-2027
 • Общинските проекти, финансирани с подкрепата на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
 • Проекти на НСОРБ в подкрепа на общините
 • Прилагане на Методиката за изменение на цената на договорите за обществени поръчки в резултат на инфлация

Покани за участие във форума са изпратени до:

 • заместник-министър председателя по управление на европейските средства;
 • дирекция „Централно координационно звено“, Администрация на Министерски съвет;
 • дирекции „Управление на териториалното сътрудничество“ и „Жилищна политика“ на МРРБ;
 • Управляващите органи на Програма „Развитие на регионите“ (ПРР), Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР); Програма „Околна среда“ (ПОС), Програма „Храни и основно материално подпомагане“; Програма „Образование“;
 • Програмата за морско дело и рибарство, дирекция „Развитие на селските райони“, Министерство на земеделието и ДФ „Земеделие“; Министерство на енергетиката; Фонд ФЛАГ.

 Р Е Г И С Т Р А Ц И Я

Ексклузивни партньори

КОНТРАКС - "Приятел на общините"

Фонд ФЛАГ - 15 години лоялен партньор

на българските общини

 

Програма
Регистрация Възможности за партньорство
Партньори на събитието
Календар на събитията

декември 2022

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
  Национална среща на евроекспертите от общините - ден 1/3
 • 6
  Национална среща на евроекспертите от общините - ден 2/3
 • 7
  Национална среща на евроекспертите от общините - ден 3/3
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1