Възможности за партньорство

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Националното сдружение на общините в Република България  (НСОРБ) и неговото търговско дружество „НСОРБ-Актив“ ЕООД предлагат на Вашето внимание възможностите за участие на бизнеса като партньор на Националната среща на евроекспертите от общините.

Ако считате, че предлаганите от Вас стоки и услуги представляват интерес за хората, натоварени с трудната и отговорна задача при кандидатстването на общините за европейско финансиране, това е точното място да ги представите и популяризирате.

Екипът на НСОРБ-Актив е на Ваше разположение за обсъждане на предпочитанията Ви за участие, което в максимална степен да отговори на визията и маркетинговата стратегия на Вашата фирма. 

За нас ще бъде удоволствие и привилегия да Ви посрещнем като наши партньори.

Партньори на събитието

„Пайплайф България” ЕООД

„Пайплайф България” ЕООД

Пайплайф е един от водещите световни производители на пластмасови тръбни системи за водоснабдяване, канализация, газоснабдяване и напояване отговарящи на всички европейски норми и стандарти. Фирма "Пайплайф България" ЕООД част от Компанията "Пайплайф" с централа в Австрия е дъщерна фирма на"Винербергер" - Австрия. Дейността на Пайплайф е насочена към постоянно усъвършенстване на продуктите и разширяване на производството и търговското разпространение. Системите Пайплайф намират успешно приложение както в общинския и индустриален сектор, така и в частното строителство.

Фонд за Органите на Местното Самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД осъществява подкрепа за българските общини, сдружения или асоциации на общини (включително асоциации по ВиК), на дружества с общинско или със смесено държавно-общинско участие, в процеса на подготовката и успешното изпълнение на проекти, които са насочени към модернизиране и разширяване на общинската инфраструктура и към създаване на устойчиви и модерни местни общности. http://www.flag-bg.com

FEST-BG е най-голямата отворена медия за фестивали и празници в България, чиято цел е да популяризира всички местни събития. Клъстер “Фестивалите в България” е бенефициент по Проект “Развитие, укрепване и интернационализация на Клъстер ”Фестивалите в България” договор BG16RFOP002-2.009-0030, финансиран от Оперативна програма “Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. https://fest-bg.com

„Яна тур” е регистриран туроператор. Специализира се в областта на бизнестуризма: делови пътувания и хотелски резервациии, конгресни мероприятия, семинари, симпозиуми, организация на участие в международни панаири. http://ianatour.com/

Архив Начало
Регистрация Възможности за партньорство
Партньори на събитието
Календар на събитията

ноември 2019

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
  Национална среща на евроекспертите от общините - ден 1/3
 • 14
  Национална среща на евроекспертите от общините - ден 2/3
 • 15
  Национална среща на евроекспертите от общините - ден 3/3
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
  Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините - ден 1/2
 • 21
  Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините - ден 2/2
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
  Актуални промени в нормативната уредба за държавната служба - ден 1/2
 • 29
  Актуални промени в нормативната уредба за държавната служба - ден 2/2
 • 30
 • 1