НСОРБ Актив ЕООД
София 1111,
ул. „Голаш” 23
тел.: 02 943 44 67
e-mail: activ@namrb-activ.org
www.namrb-activ.org

 

Уважаеми дами и господа,

при заявяване на Вашето участие в XIІ-тата Национална среща на експертите по програми и проекти в общините, Ви молим да вземете предвид следната информация:

Регистрацията за участие е до 25 ноември (петък) чрез попълване на електронен формуляр, който можете да намерите ТУК

Всички сесии и форуми от програмата на Срещата, както и настаняването на участниците са в хотел „Маринела“

За участие в Срещата се заплаща такса участие, която включва: организационни разходи; участие във всички форуми, включени в програмата; конферентни материали; изхранване (2 обяда, 2 вечери, кафе-паузи) и при желание – нощувка със закуска в единична или двойна стая на 5 и 6 декември. Част от размера на таксите се покрива от проект и според избрания начин на участие е както следва:

  1. Без нощувка – 290 лева;
  2. С резервация за 2 нощувки в двойна стая – 435 лева (на човек);
  3. С резервация за 2 нощувки в единична стая – 575 лева.

Нощувка в двойна стая е възможна, ако посочите участника, с когото желаете да бъдете настанен/а.

Резервация за шофьор – ако желаете да направите резервация за шофьор, следва да го отразите в Регистрационния си формуляр и да заплатите сума в размер на 455 лева, която включва нощувка със закуска в единична стая на 5 и 6 декември, 2 обяда, 2 вечери.

Хотелът разполага с паркинг, като цената за денонощие престой на един автомобил е 30 лева

Всички посочени суми са с включен ДДС и се превеждат на следната банкова сметка:

НСОРБ-Актив ЕООД
KBC Банк България ЕАД 
IBAN BG89RZBB91551068054800, BIC RZBBBGSF
 

Краен срок за превеждане на таксите за участие е до 3 дни след подаване на заявката, но не по-късно от 29 ноември 2022 г. (вторник). При превода, в платежното нареждане посочете името на общината или второстепенния разпоредител, от чието име се превежда таксата.

Фактурите ще бъдат издавани след получаване на дължимите суми и ще бъдат изпращани на посочените от участниците e-mail адреси.

За въпроси по регистрацията за участие в събитието:

Георги Колев, g.kolev@namrb.org; тел. 0882 037 751; 02/9 434 467(68)

 Р Е Г И С Т Р А Ц И Я

Ексклузивни партньори

КОНТРАКС - "Приятел на общините"

Фонд ФЛАГ - 15 години лоялен партньор

на българските общини