ХІІІ-та Национална среща
на експертите по програми и проекти от общините

За събитието

Националната среща на експертите по програми и проекти от общините, която ще се проведе от 27 до 29 ноември 2023 г. в гр. София, парк хотел „Москва“ подкрепя общините в предизвикателствата по подготовката, управлението, изпълнението и отчитането на проекти. През годините тя се утвърди като място, на което всички, с ангажименти и отговорности по управлението на средствата от европейските фондове, дискутират актуални теми и въпроси, обменят опит и практики, търсят общи решения на възникнали проблеми, споделят идеи и предложения, за да бъде използвано по най-оптимален начин европейското финансиране.

За участие в Срещата каним:

 • директор дирекции, началник-отдели и общински експерти ангажирани с планирането, подготовката, управлението и изпълнението на общинските проекти,
 • ресорни заместник-кметове,
 • общински съветници и кметове при проявен професионален интерес.

Основни акценти предвидени в програмата на Срещата:

 • напредък в изпълнението на общинските проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и дискусия по констатирани затруднения и проблеми по тяхната реализация;
 • казуси и въпроси по приключването на програмен период 2014-2020 г. и подготовката и изпълнението на общинските проекти в програмен период 2021-2027, финансирани със средства от европейските фондове.

Покани за участие във форума са изпратени до до членовете на ПК по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и еврозоната и на Подкомисията за контрол върху управлението на средствата от европейските фондове в 49-то Народно събрание; представители на дирекция „Национален фонд“ и дирекция „Централно координационно звено“ в МФ; дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, МРРБ; Министерство на енергетиката; Управляващите органи на ПРР, ПРЧР, Програмата за храни, ПОС, ПО, ПМДР, ПНИИДИТ и ПКИП; Министерство на земеделието и храните – дирекция „Развитие на селските райони“, дирекция „Морско дело и рибарство“; Държавен фонд „Земеделие“ Фонд ФЛАГ, Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД и Фондовете за градско развитие.

 

Р Е Г И С Т Р А Ц И Я

ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР

                   

 

 

Програма
Регистрация Възможности за партньорство
Партньори на събитието
Календар на събитията

ноември 2023

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
  Национална среща на евроекспертите от общините - ден 1/3
 • 28
  Национална среща на евроекспертите от общините - ден 2/3
 • 29
  Национална среща на евроекспертите от общините - ден 3/3
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3