Национална среща
на експертите по програми и проекти от общините

За събитието

Съобразявайки се с епидимичната обстановка в страната, тазгодишната Среща ще се проведе в гр. София през втората половина на ноември, само при възможност да бъдат спазени всички противоепидемични мерки.

Регистрацията предстои да бъде отворена, за което следете интернет страницата ни.

Събитието ще се проведе при засилени мерки за спазване на всички противоепидемични  изисквания и препоръки  на Министерството на здравеопазването и регулаторните органи.

Срещата, в своята некратка история, се утвърди в като място за диалог и партньорство между експертите от общините, управляващите и контролните органи в съвместната им работа по усвояването на евросредствата. Форумът се доказа като необходим и очакван от общинските “евроексперти”, заради подкрепата, която им оказва в тяхната трудна и отговорна работа по подготовка, управление и изпълнение на проекти, съфинансирани от фондовете на ЕС.

Столицата за поредна година е домакин на Срещата заради многото гости от различни институции, имащи отношение към усвояването на средствата от ЕС – Управляващите органи на програмите, чиито бенефициенти са общините, Народно събрание, Министерски съвет, ресорни министерства, Агенцията за социално подпомагане, ДФ“Земеделие“, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“, Сметна палата,  Върховен административен съд; Дирекция АФКОС, МВР и др.

За участие в Събитието каним:

 • кметове и ресорни заместник–кметове;
 • директор дирекции, началник-отдели и общински експерти, ангажирани с общинските проекти;
 • председатели на ресорни постоянни комисии към общинските съвети и общински съветници.

Възможности за партньорство
Календар на събитията

септември 2022

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2